Değerli Veli ;

Bu testi çocuğunuz adına sizin doldurmanızı bekliyoruz. Bu test  ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ  açısından çocuklarımızın profesyonel bir desteğe ihtiyacı olup olmadığı hakkında fikir vermek amacıyla hazırlanmış olup, yapılan değerlendirme bir tanı niteliğinde değildir ve bir uzman değerlendirmesinin yerini alamaz. Testi tamamladıktan sonra ekranda testin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeyi göreceksiniz. Dilerseniz test sonucunu kaydedebilirsiniz. Teste verdiğiniz yanıtlar ve değerlendirme sonuçları hiçbir sebeple tarafımızca işlenmemekte ve saklanmamaktadır. Değerlendirme sonucunuzla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1) Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere uygun çözümler bulur.

2) Dört işlem gerektiren bir problemin çözümüne hangi işlemle başlaması gerektiğini bilir.

3) Yapamaz diye düşündüğünüz çalışmaları yaparak ya da yapabilir dediğiniz çalışmalarda zorlanarak sizi şaşırtabilir.

4) Akademik ya da aritmetik bir soruya yanıt verirken, soruyu uygun sürede yanıtlayabilir.

5) Hızlı öğrenir.

6) Planlı ve organize çalışır.

7) Akademik çalışmalarda problemlere/sorulara verdiği yanıtlar çabuk ve akılcıdır.

8) Potansiyelini akademik çalışmalara yansıtabilir.

9) Nasıl çalıştığının ya da çalışması gerektiğinin farkındadır.

10) Birçok tekrara ihtiyaç duymadan öğrenir.

11) Masa başı bir çalışmaya yaşına uygun olarak odaklanabilir.

12) İnsanlardan veya seslerden etkilenmeden çalışabilir.

13) Yönergeleri dikkati dağılmadan dinleyebilir veya takip edebilir.

14) Farklı aktivitelerde dikkat süresi yeterlidir.

15) Çalışırken seçeneklerle karşılaştığında uygun yanıtlar verir.

16) Bir çalışmaya odaklanabilmek için ekstra bir efor harcaması gerektiğini hissedersiniz.

17) Ayrıntıları fark edebilir.

18) Bir konuyu ya da problemi ele alış biçimi sistemlidir.

19) Ödeve başlama ve devam edip bitirmede zorluk yaşamaz.

20) Bir çalışma ya da aktivite sırasında uygun hızdadır.

21) Bir deyimin ya da atasözünün (ör: damlaya damlaya göl olur) hangi kavramla (ör: tasarruf etmek) ilişkili olabileceğini sınıf düzeyine uygun olarak söyler.

22) Nesne miktarına (örneğin, domino taşının üstündeki noktalar) karşılık gelen sayıyı otomatik olarak söyleyebilir.

23) Düşüncelerini anlamlı ve bir bütünlük içerecek şekilde ifade edebilir.

24) Görsel uyaranlarla (ör: lego, puzzle) çalışmayı sever.

25) Bir kelimeyi oluşturan sesleri belirleyebilir.

26) Yarısı çizilmiş bir şeklin (Ör: yıldız, ağaç, yaprak) diğer yarısını sayfadaki kılavuz noktaları kullanarak simetrik bir şekilde çizebilir.

27) Okuduğu cümle ya da paragrafı anlayıp yorumlayabilir.

28) Yaşına ya da sınıf düzeyine uygun grafikleri, çizelgeleri ve diyagramları içeren verileri işleyebilir.

29) Bir tepsiye dağılmış olan boncukların sayısını yaklaşık olarak tahmin edebilir.

30) Kelimelerin eş ya da zıt anlamlarını bulabilir.

31) İleriye ve/veya geriye doğru ritmik sayabilir.

32) Dersi, derste öğrenir.

33) Duyduklarını hatırlayabilir.

34) Belirli bir sesin kelimenin tam olarak hangi kısmında (ör: başında, ortasında, sonunda) yer aldığını tespit edebilir.

35) Çocuk tekerlemelerini ya da şarkılarını hatırlayıp tekrarlayabilir.

36) Hikaye anlatan kartları anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralayabilir.

37) Kelimelerin bir dizi sesin bir araya gelmesinden oluştuğunun farkındadır.

38) Bir şarkıya ya da dans ritmine ayak uydurabilir.

39) Nesnelerin/eşyaların/kişilerin isimlerini rahatlıkla hatırlayabilir.

40) Çarpım tablosunu hatırlamakta başarılıdır.

Bu değerlendirme testinin sorularının ve yapılan değerlendirmelerin bütün hakları  LEKSİA EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YAYINCILIK SAN. ve LTD. ŞİRKETİNE  ait olup izinsiz olarak başka çevrimiçi platformda kullanılması ya da basılı materyal olarak çoğaltılması yasaktır.


BİZE ULAŞIN