Öğrenme Performasını Geliştirme: Leksia Mavi'nin Büyüsü!

Öğrencinizin ya da çocuğunuzun öğrenme performansını geliştirmek için kullandığınız metot, yöntem ya da teknik ne olursa olsun, istendik sonuçları elde edebilmenin en önemli yolunun çocuklarımızın ve ailelerimizin öğrenme süreçlerine ilişkin bireysel ihtiyaçlarına ve farklılıklarına uyum sağlayabilmekten geçtiğine inanıyoruz. Öğrenme süreçlerini bir kumaşa benzetirsek, bu kumaşın çocuklarımızın ihtiyaçlarına en uygun şekilde biçimlendirilebilmesi için bir terzi hassasiyetiyle bilgili, deneyimli ve esnek psikolojik danışmanlara, özel eğitim uzmanlarına, ergoterapistlere ve dil-konuşma terapistlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Leksia Mavi'de birçok farklı ve güncel yaklaşımı bütünleştirici bir bakış açısıyla ele alıyor, kuramsal yaklaşımımızı ve becerilerimizi sürekli güncelliyoruz. Yine de, başarı için farkı ortaya çıkaran ve bizi farklı kılan özelliğimizin öğrencilerimizle ve ailelerimizle öğrenme süreçlerine ilişkin kurduğumuz terapötik güç olduğuna inanıyoruz.

BİZE ULAŞIN