Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bireyin potansiyelini gerçekleştirecek gelişimini sağlayabilmek için tedavi edilmesi gereken, nörogelişimsel bir bozukluktur.

DEHB tanısı alan çocuklar davranışlarını kontrol etmekte ve dikkatlerini toplamakta güçlük yaşarlar. Bu çocuklar genellikle "dalgın, unutkan"; "yerinde duramayan"; "hayallere dalan"; “düşünmeden davranan” gibi ifadelerle nitelendirilirler.

DEHB’in üç alt tipi vardır:

- Hiperaktivitenin baskın olduğu tip,
- Dikkat eksikliğinin baskın olduğu tip,
- Bileşik tiptir.

DEHB alt tipleri ve belirtileri

Hiperaktivitenin baskın olduğu tip
 • Yerinde durmakta güçlük yaşar,
 • Oturması gerektiği halde oturamaz,
 • Koşup tırmanmak ister,
 • Aşırı konuşur,
 • Sessiz sakin oyun oynayamaz,
 • Sürekli uğraşacak bir şey bulur,
 • Cevapları ağzından kaçırır,
 • Sırasını beklemekte güçlük yaşar,
 • Konuşmaları yarıda keser
Dikkat eksikliğinin baskın olduğu tip
 • Yönergeleri baştan sona kadar takip edemez,
 • Dikkatini yaptığı işe veya oyuna vermekte güçlük yaşar,
 • Eşyalarını kaybeder,
 • Dinlemez,
 • Detayları görmekte zorlanır,
 • Düzensizdir
 • Uzun süreli zihinsel çaba gerektiren eylemleri yapmakta sıkıntı yaşar
 • Çabuk unutur,
 • İlgisi kolayca başka yönlere kayar.
Bileşik tip
 • Her iki rahatsızlığın da belirtilerinin görüldüğü tiptir.

DEHB’e neler sebep olur?
DEHB sebepleri tam olarak anlaşılamamakla birlikte, bazı araştırmalar aşağıdaki sebeplere dikkat çekmektedir

 • Beyin yapısı ve işlevlerinde farklılıklar,
 • Hamilelik ve doğumda yaşanan zorluklar,
 • Yetersiz ve yanlış beslenme,
 • Çevresel faktörler,
 • Genetik faktörler,
 • Psikososyal faktörler (aile faktörleri)

Tedavi
DEHB’in kesin bir tedavisi yoktur; fakat bu çocukları farklı şekillerde desteklemek mümkündür.

 • Ebeveyn ve öğretmenler için psikososyal eğitim,
 • Bilişsel strateji eğitimi (Kendini yönetme, izleme, destekleme, kendi iç dünyasındaki problemleri çözme),
 • İlaç Tedavileri,
 • Çok sistemli terapiler,
 • Okul temelli müdahaleler,
 • Psikolojik ve pedagojik tedaviler
Austin, V., L. & Scierra, D., T., (2009). Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders. Merrill.

Yukarıda bahsedilen tedavi yöntemlerinden en fazla kullanılan yöntem ilaçlı tedavilerdir. İlaç kullanımının tek başına etkililik oranı yüksek olmakla birlikte tedavide en çok önerilen yöntem ise ilacın yanında diğer müdahale yöntemlerinin de sürece katıldığı bütünsel yaklaşımdır.

BİZE ULAŞIN