"Disleksi", "disgrafi", "dispraksi" ve "diskalkuli" kavramları özgül öğrenme güçlüğü şemsiye terimi altında yer almaktadır.

Bu kavramların yanlış kullanımından dolayı kavram karmaşası yaşanabilmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü hakkındaki bilgi eksikliği bu kavramın dikkat eksikliği, hiperaktivite ve hatta zaman zaman zihinsel engel ile karıştırılmasına sebep olmaktadır.

Özgül öğrenme güçlüğü bir hastalık ya da zeka engeli değil bir farklılıktır. Özgül öğrenme güçlüğü olan bireyler diğerlerinden farklı öğrenme hızına, stillerine ve yöntemlerine sahiptir.

Reid’e (2011) göre disleksi; çocuklarda ve yetişkinlerdeki bilgiyi işlemle süreçlerindeki farklılıkların bir sonucudur. Bu süreç ise, bireyin bilgiyi nasıl duyumsadığı, algıladığı, bilgiyi nasıl organize ettiği, sakladığı ve yine bilgiyi nasıl kullandığı ile ilgilidir.

Disleksili bir birey bütün bu süreçler boyunca zaman zaman zorluklara da dönüşebilen farklılıklar ortaya koyabilmektedir. Bu zorluklar daha çok okuma-yazma becerilerinde kendini gösterse de disleksi öğrenmeye ilişkin hemen hemen bütün alanlarda kendini gösterebilmektedir. Bu bakımdan disleksili bireylerde gelişim sürecini kişiye özel planlamak önemlidir.

Bazı genel belirtiler aşağıdaki gibidir;

Okul Öncesi Dönem

 • Unutkanlık
 • Konuşma bozuklukları
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Kavram kazanımında gecikme (renkler, şekiller, sayılar vb.)
 • Kelimeleri tersine çevirme
 • Harfleri hatırlamada güçlük
 • Harflerin alfabedeki sıralarını hatırlamada güçlük
 • Ailede disleksi geçmişi
 • Koordinasyon güçlükleri (eşyalara çarpma vb.)
 • İnce motor becerilerine ilişkin güçlükler (ayakkabı bağlama vb.)
 • Benzer seslere sahip kelimelerde güçlük yaşama

Okul Çağı

 • Okula gitmekte isteksizlik
 • Okuldan zevk almamak
 • Okumaya karşı isteksizlik
 • Akıcı okuma problemleri
 • Okuduğunu anlamada güçlük
 • Kelimeleri ve harfleri öğrenmede güçlük
 • Zayıf hafıza
 • Sesleri tanımada ve ayırt etmekte güçlük
 • Yazılanları kopyalamakta güçlük
 • Eşyaların organize edilmesinde güçlük, sık sık kaybedilmesi/unutulması
 • Davranış sorunları

Ortaöğretim Çağı

 • Ev ödevlerini tamamlamakta yavaşlık ve isteksizlik
 • Kelimelerin yanlış okunması
 • Zayıf genel bilgi düzeyi
 • Yazılı görevleri diğerlerine kıyasla daha geç tamamlama
 • Bilgi için sık sık başkalarına başvurma
Kaynak: Reid, G. (2011). Dyslexia: A complete guide for parents and those who help them. John Wiley & Sons.

Leksia Mavi Özel Eğitim Merkezi Danışanlarına Nasıl bir Yol Haritası Sunuyor?

 • Leksia Mavi Özel Eğitim Merkezi ekibi disleksik öğrenciler için özel ve bireysel olarak hazırlanmış öğrenme ortamı ve materyalleriyle öğrencilere uygun öğrenme ortamını sunmaktadır.
 • Merkezimize başvuran öğrenciler ilk olarak ebeveynlerinin isteği doğrultusunda çeşitli ölçme araçları (CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi, ÖÖG Bataryası vb.) ile değerlendirilmektedir. İhtiyaç görülmesi durumunda hangi alanlarda destekleneceği tespit edilmektedir. Ardından öğrencilerle PASS Kuramı temel alınarak hazırlanmış bireysel eğitim programları aracılığıyla çalışılmaktadır.
 • Öğrenci ve ebeveynler, disleksiye uygun öğrenme ve öğretme tekniklerini hakkında uzmanlarımız tarafından bilgilendirilmektedir. Böylece, öğrenciler kendiler için etkili olan öğrenme yöntemlerini tek başına kullanabilir hale gelmektedirler.

BİZE ULAŞIN