Ergoterapi anlamlı, motive edici, keyif alabileceği aktiviteleri kullanarak çocukların günlük yaşam aktivitelerinde kullandıkları becerileri ve akademik becerilerini arttırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi ünitesinde, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, mental motor retardasyon, yazı yazma ve ince motor beceri sorunları, gelişimsel koordinasyon bozuklukları ve farklı tanı gruplarında olup günlük yaşam aktiviteleri ve sosyal/akademik katılımda problemi olan tüm çocuklar standardize testlerle değerlendirilmekte ve çocuğun geliştirilmesi gereken becerilerine yönelik bir müdahale planı oluşturulmaktadır.

Değerlendirmeler; normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler göz önünde bulundurularak planlanır. Ayrıca bütüncül bir bakış açısıyla çocuğun etkileşimde olduğu tüm alanlarda toplumsal katılımını arttırmak ve entegrasyonunu sağlamak için fiziksel, çevresel, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale planı oluşturulmaktadır.

Ergoterapi, çocukların daha bağımsız hale gelmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla egzersizleri, etkinlikleri, stratejileri ve düzenlemeleri kullanır.

Eğitimler

 • El-göz koordinasyonu (derste tahtada yazılanları defterine geçirebilme, tahtaya yazı yazabilme, doğru ve başarılı bir şekilde spor aktivitelerine katılım gösterme vb.)
 • İnce motor becerileri (kalemi doğru şekilde kavrayıp doğru paternde yazı yazabilme, makas kullanabilme vb.)
 • Kaba motor becerileri (denge, evde veya okulda sandalyede doğru postürde oturup ders çalışabilmek için kor kaslarının gelişimi vb.)
 • Planlama ve organizasyon (doğru dersler için doğru kitapları hazırlama ve ödevlerini yapabilme, zamanını doğru planlayabilme vb.)
 • Duyusal yanıtlar (duyusal işlemleme problemine sahip çocuklar için duyu bütünleme tedavisiyle, duyusal girdilere daha doğru şekilde cevap vermelerine yardımcı olmak vb.)
 • Yürütücü işlevlere yönelik müdahaleler (dikkat, oryantasyon, problem çözme, self-regülasyon)
 • Görsel algı becerilerine yönelik müdahaleler (görsel tamamlama, görsel hafıza, görsel diskriminasyon, şekil-zemin algısı, görsel uzaysal algı)
 • Koordinasyon güçlükleri (eşyalara çarpma vb.)
 • Kendine bakım veya günlük yaşam aktiviteleri (kendine bakım rutinlerini oluşturma örneğin; düzenli diş fırçalama, odasını toplama vb.)

Leksia Mavi Özel Eğitim Merkezi Danışanlarına Nasıl bir Yol Haritası Sunuyor?

 • Leksia Mavi Özel Eğitim Merkezi ekibindeki ergoterapistler ilk olarak kapsamlı değerlendirmeler ve yapılandırılmış görüşmeler yaparak danışanların mevcut performansını, katılım zorluklarını ve güçlü yanlarını tespit etmektedir.
 • Değerlendirme sonuçları ile günlük yaşamda yaşanabilecek olası güçlükleri ortak hipotezlerde birleştirerek kişiye özgü müdahale programı ve süreci planlanmaktadır.
 • Her öğrenciye özgü bireysel olarak oluşturulan müdahale programlarında yakın ve uzak hedefler belirlenerek danışanlar ergoterapi programına alınmaktadır.
 • Seanslarımızda maksimum katılım, motivasyon ve performansa odaklanılmakta ve seansların devamı olarak eve destekleme önerileri verilmektedir.
 • Belirli aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak müdahalenin etkinliği değerlendirilmektedir.

BİZE ULAŞIN